Tài khoản và mật khẩu của bạn

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp tài khoản người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi những thông tin đó là bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp phát, vào bất kỳ lúc nào, nếu bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu hãy thông tin tới email: hotro.subi@gmail.com

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó.

Bạn không được thiết lập một liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, chấp thuận hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu không có.

Bạn không được thiết lập một liên kết đến trang web của chúng tôi trong bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác.

Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi .

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi ngoài nội dung được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với hotro.subi@gmail.com

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này tạo thành cơ sở để bạn có thể truy cập và đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc chúng cẩn thận vì chúng chứa thông tin quan trọng.

Điều khoản chung

Trang web này https://subi.com.vn/ được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SUBI, đã đăng ký tại kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội, Việt Nam, có MST: 0108926607. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này hoặc nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc khiếu nại nào về hoặc về trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotro.subi@gmail.com

Các điều khoản và điều kiện này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn.

Liện hệ trực tiếp Hotline: 0986384588 để góp ý hoặc khiếu nại

 

0986.384.588

Copyright © CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SUBI | MST: 0108926607 | Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.Hà Nội Cấp